Clyweliadau Dydd Sul 5ed Mai 09.00 Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Rydyn ni’n chwilio am sêr ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ganu sy’n cynnig cyfle unigryw i gynrychioli Cymru yn un o gystadlaethau canu mwya’r byd i bobol ifanc – sef y Junior Eurovision Song Contest 2019 yn Gliwice, Gwlad Pwyl.

Mae croeso i unigolion neu grwpiau (hyd at 6 aelod) i gystadlu, ac mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un rhwng 9 a 14 mlwydd oed ar y 24ain o Dachwedd, 2019.

Bydd angen canu yn y Gymraeg os ydych chi’n cyrraedd y 12 olaf OND bydd LOT o help ar gael ar hyd y ffordd.

Dechrau’r daith ydy’r gwrandawiadau agored ar hyd a lled Cymru.

Bydd y 12 lwcus yn symud ymlaen i’r sesiynau mentora – cyfle i ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant o’r radd flaenaf gan y 3 Mentor profiadol ac arbenigwyr perfformio.

Y cam nesaf i’r 6 mwyaf addawol bydd y ffeinal BYW gyda phanel o arbenigwyr a’r gwylwyr gartref yn penderfynu pa unigolyn neu grŵp fydd yn chwifio’r faner dros Gymru yng nghystadleuaeth Junior Eurovision ym Mis Tachwedd.

Dyma gyfle bythgofiadwy i sêr ifanc y dyfodol arddangos eu doniau a gwireddu breuddwyd…pwy a ŵyr…efallai mai chi fydd yn canu dros Gymru o flaen Ewrop gyfan!

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gofrestru a chwblhau ffurflen gais ar-lein cyn derbyn gwahoddiad i’r gwrandawiadau…dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

Rhaid i chi gael caniatâd rhiant neu warchodwr cyn cofrestru

Rhaid i chi ddarllen a derbyn y rheolau cyn ymgeisio.

MAE’R DAITH
YN DECHRAU YMA!

SIOE 2018

Llun Manw : Andres Putting