Cyfle i ennill Pecyn Parti Glityrtastig a dathlu perfformiad cyntaf Cymru yn y Junior Eurovision Song Contest mewn steil!

Cliciwch i lawr lwytho pecyn parti digidol sy’n cynnwys Taflen Sgorio ddigidol, Cwis Eurovision a Gêm Bingo Eurovision.  Yna dilynwch y ddolen i ateb cwestiwn.

Rheolau:

Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl breswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n 16 oed neu’n hŷn, ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Rondo, neu deulu agosaf a chwmnïau eraill sydd â chyswllt uniongyrchol gyda’r gystadleuaeth hon.

Dyddiad Cau’r gystadleuaeth yw hanner dydd, dydd Mercher 21 Tachwedd, 2018.

Y wobr fydd Pecyn Parti Eurovision i deulu o 4 yn cynnwys:

 • Hampyr llawn bwydydd a diodydd o wledydd gwahanol yn Ewrop,
 • Peiriant Carioci,
 • Baner fawr Junior Eurovision,
 • Baneri o wledydd tramor,
 • Gêm Bingo Eurovision a Thaflenni Sgorio Eurovision,
 • Nwyddau parti amrywiol.

Er mwyn cystadlu ewch i s4c.cymru/JuniorEurovision, cliciwch a lawr lwythwch pecyn parti digidol sy’n cynnwys Taflen Sgorio, cwis Eurovision a thaflen Bingo Eurovision.

Lawrlwytho pecyn

Dilynwch y ddolen i ateb cwestiwn.
Llenwch eich manylion cyswllt.

Cymryd rhan yn y gystadleuaeth
 • Dewisir yr enillydd ar hap o blith yr holl geisiadau cywir a gyflwynir erbyn y dyddiad a’r amser cau. Bydd penderfyniad S4C ynghylch yr enillydd yn derfynol ac ni atebir unrhyw ohebiaeth.
 • Hysbysir yr enillydd mewn galwad ffôn, wedi amser cau’r gystadleuaeth. Os na fydd modd i S4C gysylltu â’r enillydd o fewn 24 awr, yna ceidw S4C yw hawl i wobrwyo’r wobr i ymgeisydd arall neu i ddefnyddio’r wobr ar gyfer defnydd hyrwyddo yn y dyfodol yn unol â’i ddisgresiwn.
 • Anfonir y wobr at yr enillydd drwy wasanaeth negeseuydd.
 • Caniateir 5 cais i’r gystadleuaeth hon fesul person.
 • Trefnir y gystadleuaeth hon gan S4C a’r hyrwyddwr yw S4C. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu gwynion am y gystadleuaeth hon at Wifren Gwylwyr S4C ar 0370 600 4141 (ni fydd galwadau’n costio mwy na chost galwad ar y gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02).

Drwy wneud cais i’r gystadleuaeth hon rydych yn cytuno i’r telerau hyn ac i Delerau Cystadleuaeth Gyffredinol S4C sydd ar gael ar – http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16772/telerau-ac-amodau-cystadleuaeth/

Drwy wneud cais i’r gystadleuaeth hon rydych yn cytuno y gall S4C brosesu eich data personol yn unol â Pholisi Preifatrwydd S4C sydd ar gael yma: http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16717/polisi-preifatrwydd/

Gweinyddir a llywyddir gwefan y gystadleuaeth hon gan Rondo Media Cyf (“Rondo”). Caiff y data personol y byddwch yn ei ddarparu trwy gystadlu yn y gystadleuaeth ei storio ar weinydd Rondo. Ni fydd Rondo’n defnyddio’r data personol hynny ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Gallwch weld Polisi Preifatrwydd Rondo yma: https://junioreurovision.cymru/privacy-policy/?lang=cy